Księgowość Kadry i Płace

Wsparcie w reorganizacji istniejących biznesów

Doradztwo

misja

Jesteśmy po to, by tworzyć optymalne rozwiązania
finansowe i podatkowe dla naszych Klientów.

Dlaczego z nami?

Dynamiczne środowisko gospodarcze wymaga dziś od przedsiębiorców podejmowania szybkich decyzji. Ich trafność i terminowe wykonanie wymagają sprawnego obiegu informacji w firmie, opartego obecnie głównie na elektronicznym systemie obiegu informacji. Istotą sprostania wyzwaniom wzmożonej konkurencji jest bowiem nie tylko sama zdolność do wykonania zadania, ale także konsekwentna umiejętność utrzymania opłacalności działań biznesowych poprzez stałe dążenie do redukcji kosztów, usuwanie zatorów informacyjnych i perfekcyjne poruszanie się w gąszczu złożonych przepisów prawnych i fiskalnych.

Ambicją Grupy 4TAX jest wspieranie polskiego biznesu w zakresie doradztwa księgowego, podatkowego i prawnego, także w trakcie procesu przekształcania w inne formy prawne. Przeprowadzamy analizy wydajności systemów informatycznych oraz audyty optymalizujące systemy podatkowe. Oferujemy także prowadzenie pełnej księgowości i kompletną obsługę działów kadrowych i płacowych. Od 2002 roku skutecznie stosujemy swą wiedzę w praktyce prowadząc księgowość wielu firm na terenie całej Polski w branżach produkcyjnych, handlowych oraz usługowych.

Księgowość

Swoim Klientom oferujemy pełną obsługę księgowości w oparciu o zasady księgowe określone w polskich przepisach podatkowych, rachunkowych oraz zgodnych z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

Nasza oferta to m.in.:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych - pełna księgowość, książka przychodów i rozchodów, rejestry VAT,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych,
 • sporządzanie sprawozdań i raportów według wytycznych Klienta,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych i sprawozdań GUS, NBP i innych,
 • wyprowadzanie zaległości rachunkowo-podatkowych i kontrola ksiąg - także nadzór ksiąg prowadzonych przez Klienta,
 • tworzenie zasad polityki rachunkowości oraz instrukcji obiegu dokumentów,
 • doradztwo podatkowe i prawne,
 • pomoc w wystawianiu faktur, wprowadzanie przelewów do systemów bankowych,
 • możliwość prowadzenia księgowości zdalnie lub w siedzibie Klienta.

Kadry i płace

Zapewniamy swoim Klientom kompleksowe usługi w zakresie zagadnień kadrowo-płacowych, bez względu na branżę oraz formę
prawną prowadzonej działalności.

Oferujemy między innymi:

 • przygotowanie umów o pracę, umów cywilno-prawnych, świadectw pracy i prowadzenie teczek personalnych,
 • prowadzenie kartotek urlopowych, kartotek wynagrodzeń i ewidencję czasu pracy,
 • sporządzanie list płac z uwzględnieniem wszystkich składników - zasiłków, ekwiwalentów, nadgodzin i premii,
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji do ZUS, PFRON i GUS,
 • reprezentowanie Klienta w trakcie kontroli z ZUS.

Obsługa kadrowo-płacowa na życzenie Klienta może być wykonywana zdalnie lub w siedzibie przedsiębiorstwa.

Reorganizacja biznesów

Nasi specjaliści oferują kompleksową i sprawną pomoc w całym procesie przekształcania przedsiębiorstwa.
Specjalizujemy się zwłaszcza w reorganizacji działalności osób fizycznych w inne formy prawne, np. spółkę z o.o.

Doradzamy w optymalnym wyborze docelowej formy prawnej, adekwatnej do zamierzonych celów strategicznych.

Wspomagamy czynnie proces przekształceniowy poprzez wsparcie prawne, przygotowanie niezbędnych umów i aneksów, wykonanie wniosków rejestracyjnych oraz dokonanie odpowiednich wpisów rejestracyjnych.

Doradztwo

W zakresie doradztwa biznesowego pomagamy naszym Klientom w planowaniu, tworzeniu oraz prowadzeniu biznesu.
Wspieramy przedsiębiorstwa na etapie przekształceń w inne formy prawne - w zakresie prawnym, księgowym i organizacyjnym.
Wykonujemy audyty wewnętrzne u Klienta w celu optymalizacji podatkowej.

Nasze doradztwo to także:

 • wprowadzanie innowacyjnych systemów informatycznych usprawniających funkcjonowanie firmy,
 • opracowywanie instrukcji obiegu dokumentów w firmie,
 • wykonywanie analizy struktury kosztów.

FOUR TAX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K.

ul. Prosta 51
00-838 Warszawa

M: +48 660 437 727, 795 132 967
T:  +48 22 380 43 58, 380 43 57
E:  biuro@4tax.pl